Zachowania ekonomiczne podmiotów rynku

2017L

Kod przedmiotu1472S1-ZEPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńMetody badań zachowań konsumenta na rynku, rola otoczenia w kształtowaniu zachowań konsumentów na rynku, wpływ instrumentów marketingu na zachowania konsumenckie, prezentacje projektów
Opis wykładówŹródła danych i metody badań zachowań konsumenta na rynku, potrzeba jako podstawa zachowania konsumenta, uwarunkowania zachowań konsumentów, modele zachowań konsumenta na rynku, decyzje zakupowe – ujęcie procesowe oraz ryzyko im towarzyszące, instrumenty oddziaływania na zachowania nabywców, typologia konsumentów oraz podstawy i uwarunkowania segmentacji rynku
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu teorii zachowań konsumenta na rynku, w tym ekonomicznych, psychologicznych i socjologicznych aspektów zachowań konsumenta. Omówienie procesów decyzyjnych konsumentów oraz wskazanie instrumentów je kształtujących
Literatura podstawowa1) Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, 2012 2) Stasiuk K., Maison D., Psychologia konsumenta, PWN, 2014
Literatura uzupełniająca1) Jachnis A., Psychologia konsumenta: psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, 2007 2) Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, PWN, 2012 3) Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta?, PWN, 2018
Uwagi