Zarządzanie informacją i wiedzą

2018Z

Kod przedmiotu1472S1-ZIiW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceInformatologia, Technologie informacyjne, Zachowania informacyjne
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu informatologii, w tym zachowań informacyjnych, infobrokerstwa oraz umiejętność korzystania z elektronicznych źródeł informacji.
Opis ćwiczeńPojęcie i rozwój zarządzania informacją oraz zarządzania wiedzą. Pokrewne pojęcia: zarządzanie innowacjami, zarządzanie trendami, gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wymiary, poziomy i modele zarządzania informacją i wiedzą. Wizualizacja informacji i wiedzy.
Opis wykładów-
Cel kształceniaZapoznanie z interdyscyplinarną i multidyscyplinarną problematyką zarządzania informacją i wiedzą. Omówienie pokrewnych pojęć, m.in. zarządzania innowacjami, zarządzania trendami. Kształcenie indywidualnych i zespołowych umiejętności wpływających na efektywne zarządzanie informacją i wiedzą.
Literatura podstawowaŚwigoń, Marzena (2012). Zarządzanie wiedzą i informacją. Olsztyn: Wydaw. UWM Personal Information Management (2007). Eds. William P. Jones, Jaime Teevan. Seattle and London: University of Washington Press. Personal Knowledge Management: individual, organizational and social perspectives (2011). Eds. David J. Pauleen, D. E. Gorman. Farnham: Gower Publishing Limited. 100 fińskich innowacji społecznych (2013). Red. I. Taipale. Katowice-Warszawa. Tidd J., Bessant J. (2013). Zarządzanie innowacjami. Wolters Kluwer. Świgoń M. (2015). Dzielenie się wiedzą i informacją. Olsztyn: Wydaw.UWM. Kjaer Anne L. (2014). The trend management toolkit: a practical guide to the future. Palgrave Macmillan.
Literatura uzupełniająca
Uwagi