Zarządzanie projektem inwestycyjnym

2019Z

Kod przedmiotu1472S1-ZPI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceekonomia, zarządzanie, finanse, analiza ekonomiczna.
Wymagania wstępneznajomość podstaw teorii zarządzania i organizacji
Opis ćwiczeńDefinicje, cechy, specyfika projektów inwestycyjnych. Formułowanie projektów (faza projektowania). Planowanie przebiegu i zasobów projektu inwestycyjnego. Rozliczanie projektu. Metody oceny projektów inwestycyjnych. Zarządzanie zespołem projektowym. Personalne problemy zarządzania projektami. Zarządzanie ryzykiem projektu inwestycyjnego (rodzaje ryzyka, identyfikacja ryzyka, wpływ ryzyka na projekt). Metody i techniki zarządzania projektem (praktyczne wykorzystanie).
Opis wykładówTeoretyczne podstawy zarządzania projektami (projekt, zarządzanie projektem, rodzaje projektów, ewolucja zarządzania projektami). Istota zarządzania projektem inwestycyjnym. Cykl życia projektu inwestycyjnego. Obszary zarządzania projektem inwestycyjnym. Organizacyjno–instytucjonalne problemy zarządzania projektem. Zarządzanie zespołem projektowym (dobór uczestników zespołu, struktura zespołu, kierowanie zespołem, komunikacja w zespole, ocena pracowników, problemy w zespole projektowym i sposoby ich rozwiązywania). Zarządzanie ryzykiem projektu inwestycyjnego. Charakterystyka i praktyczne zastosowanie wybranych metod zarządzania projektami inwestycyjnymi.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z pojęciem, specyfiką, typologią, cyklem życia projektu inwestycyjnego oraz obszarami i metodami jego zarządzania. Nabycie przez studentów umiejętności: stosowania metod, technik i narzędzi wspomagających zarządzanie projektami inwestycyjnymi oraz projektowania i dokumentowania organizacji zespołów projektowych, a także motywowania uczestników zespołu projektowego i rozwiązywania konfliktów personalnych.
Literatura podstawowa1) Pawlak M., Zarządzanie projektami , PWN, 2014 2) Lock D. , Podstawy zarządzania projektami, PWE, 2003 3) Szot - Gabryś T., Projekty inwestycyjne i biznesowe. Aspekty metodologiczne i praktyczne, Difin, 2011 4) Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, 2003 5) Wilczek M. T., Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym. , Wyd. UE w Katowicach, 2011
Literatura uzupełniająca1) Kopaczewski M., Praktyczne lekcje zarządzania projektami, t. , Helion, 2011, s. 2) Mielcarz P., Paszczyk P. , Analiza projektów inwestycyjnych w procesie w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, t. , Wyd. Naukowe PWN, 2013, s. 3) Mingus N., Zarządzanie projektami, t. , Helion, 2009, s.
Uwagi