Wychowanie fizyczne

Physical Education

2022L

Kod przedmiotu38-00-S1-WF2
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, 1) Różni autorzy, Podręczniki i skrypty z wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki., Różne wydawnictwa, 2020 , Różne wydawnictwa, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi