Analiza humanistyczna

Humanistic Analysis

2022Z

Kod przedmiotu72S1-ANHUM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. J. Jadacki, Spór o granice języka, Semper, 1998 2) K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, PWN, 1984 3) B. Osika, Procesy i akty komunikacyjne, PWN, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi