Antropologia filozoficzna

Philosophical anthropology

2021L

Kod przedmiotu72S1-ANTFIL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Ostasz, Antropologia filozoficzna , WSP Łódź, 2011 2) R. H. Crapo, Cultural Anthropology. Understanding Ourselves and Others, Wyd. Dushkin, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi