Antropologia potrzeb

Anthropology of Needs

2021Z

Kod przedmiotu72S1-ANTP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R.J. Gerrig, P.G. Zimbardo, , Psychologia i życie, PWN, 2006 2) J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie Żak, 1996 3) J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1 i 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000 4) R.B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002 5) Gehl J., Miasto dla ludzi, RAM Sp. z o. o., 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi