Antropologia życia codziennego

Anthropology of Everyday Life

2023Z

Kod przedmiotu72S1-AZC
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kędzierzawski W., Codzienność jako kategoria antropologiczna w perspektywie historii kultury, Opole, 2009 2) Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm. XV-XVIII wiek, t. 1, Struktury codzienności: możliwe i niemożliwe, Warszawa, 1992 3) Norbert E., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa, 1980 4) Sulima R., Antropologia codzienności, Kraków , 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi