Analiza zjawisk i form kultury

Phenomenons and forms of culture analysis

2021Z

Kod przedmiotu72S1-AZFK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Czarnowski, 1. S. Czarnowski, Kultura, [w]: Dzieła, t.1, Warszawa 1956. 2. R. Benedict, Wzory kultury, Warszawa 1966. 3. Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, Wydawnictwo KR, Warszawa 1995. 4. A. L. Kroeber, Istota kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 5. B. Malinowski, Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958. 6. K. Marks, Dzieła, t.1, Warszawa 1980. 7. M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 1978. 8. C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 1970. 9. F. Znaniecki, Nauki o kulturze, Warszawa 1971. 10. A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981. 11. L. Zachariasz, Kultura. Jej status i poznanie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999., Warszawa, 1956
Literatura uzupełniająca
Uwagi