Badania i analizy marketingowe

Marketing research and analysis

2022Z

Kod przedmiotu72S1-BiAM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kaczmarczyk S., Zastosowania badań marketingowych, PWE, 2007 2) Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, 2002, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi