Design społeczny (warsztat)

Social design (workshop)

2022L

Kod przedmiotu72S1-DSPOL1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ujma Magdalena, Sztuki wizualne, t. 1, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2011, s. 1-360 2) Grzegorz Borkowski, Adam Mazur, Monika Branicka, Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku, t. 1, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 2007, s. 1-263 3) Bożena Czubak I Krzysztof Wodiczko, Krzysztof Wodiczko. Na rzecz domeny publicznej, t. 1, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2015, s. 1-367 4) praca zbiorowa, Sztuka ze społecznością, t. 1, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018, s. 1-320
Literatura uzupełniająca
Uwagi