Design społeczny (warsztat)

Social design (workshop)

2023Z

Kod przedmiotu72S1-DSPOL2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Walzer M., Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, Wydaw. UW, 2007, s. 21-45 2) Rawls J., Liberalizm polityczny, WN PWN, 1998, s. 194‒225 3) Bookchin M., Przebudowa społeczeństwa, Bractwo Trojka , 2009, s. 164‒198 4) Uliński M., Troska i sprawiedliwość. Dwie perspektywy moralne w studiach Carol Gilligan, w: tenże, Etyka troski, Aureus, 2012, s. 29‒50 5) Lazari-Pawłowska I., Trzy pojęcia tolerancji, t. 8, „Studia Filozoficzne” , 1984 6) Sudjic D., Język rzeczy (rozdz. Język), Karakter, 2013, s. 13-58 7) Sudjic D., Język rzeczy (rozdz. Moda), Karakter, 2013, s. 149-188 8) Sudjic D., Język rzeczy (rozdz. Sztuka), Karakter, 2013, s. 189-246 9) Wilhide E. (red.), Historia designu, Arkady, 2017, s. 512-529
Literatura uzupełniająca
Uwagi