Diagnoza i prognoza społeczna

Social diagnosis and prognosis

2023Z

Kod przedmiotu72S1-DiPS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków , Rada Monitoringu Społęcznego, 2015 2) Praca zbiorowa, Współczesne zagadnienia i problemy ekonomiczne i społeczne, ., 2012 3) U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004 4) F. Fukuyama, Wielki wstrząs, Politeja, 2000, s. 42 - 51 5) M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, 2008 6) H. Domański, Społeczeństwa Europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Scholar, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi