Ekonomia

Economy

2021Z

Kod przedmiotu72S1-EKON
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Milewski R., Kwiatkowki E., Podstawy ekonomii, PWN, 2016 2) Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi