Etyka

Ethics

2021Z

Kod przedmiotu72S1-ETYKA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brand R., Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki 3.Ricken F., 2001, Etyka ogólna, wyd. Antyk, Kraków 4. Singer P., 1998, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 5. Bourke V. J., 1994, Historia etyki, Wyd. Krupski i S-ka, Toruń 6. Szyszkowska M., 2010, Etyka, Wyd. KAW, Warszawa 7. Starzyńska-Kościuszko E.,2009, Etyka. Główne pojęcia i zagadnienia, w: Podstawy filozofii, pod red. S. Opary, B. Zielewskiej-Rudnickiej i A. Kucnera, Wyd. UWM, Olsztyn 8. Opara S., 2011, Jak żyć? Wykłady z etyki, Wyd. AH, Pułtusk , PWN, 1996 2) Hołówka J., Etyka w działaniu, Prószyński i S -ka, 2001 3) Ricken F., Etyka, Antyk, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi