Etyka życia gospodarczego i działań społecznych

Ethics of economic and social activities

2023L

Kod przedmiotu72S1-EZGiDS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2011 2) red. nauk. W. Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, 2012 3) red. S. Sowiński, Etyka w życiu publicznym, Aspra, 2012 4) J. Teichmann, Etyka społeczna. Podręcznik dla studentów, Oficyna Naukowa, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi