Filozofia

Philosophy

2021Z

Kod przedmiotu72S1-FILO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Opara S., Kucner A., Zielewska-Rudnicka B. (red.), Podstawy filozofii, Olsztyn, 2009 2) Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Kraków, 2003 3) Hartman J., Wstęp do filozofii, Warszawa , 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi