Informatologia

Information science

2021Z

Kod przedmiotu72S1-IFO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Red. Babik W., Nauka o informacji, Warszawa: Wydaw.SBP, 2016 2) Red. Sosińska-Kalata i in., Nauka o informacji w okresie zmian. Informatologia i humanistyka cyfrowa, Warszawa: Wydaw.SBP, 2016 3) Red. Sosińska-Kalata i in., Nauka o informacji w okresie zmian. Koncepcje, metody, badania, praktyki, Warszawa: Wydaw. SBP, 2014 4) Red.Sosińska-Kalata i in., Nauka o informacji w okresie zmian., Warszawa: Wydaw.SBP, 2013 5) Zins Ch., Knowledge map of Information Science, t. 58, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2007, s. 526-535 6) Świgoń Marzena, Informatologia w analizie trendów. [W:] Trendy. Interpretacje i konfrontacje., Olsztyn, 2018, s. 126-137 7) Świgoń Marzena, Media społecznościowe przyszłości według studentów. Analiza i kreowanie trendów. [W:] Komunikowanie w świecie aplikacji. Red. T. Gackowski i in., Warszawa, 2019, s. 31-52 8) Świgoń Marzena, Kilka uwag o badaniach nad przyszłością i kształceniu kompetencji przyszłości. [W:] W świecie bibliologii i informatologii. Red. M. Fedorowicz-Kruszewska, Toruń, 2019, s. 349-362
Literatura uzupełniająca
Uwagi