Kreowanie rynków

Markets creating

2022Z

Kod przedmiotu72S1-KRYN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kucner A., Pacewicz G., Rutkowska A., Sierocki R., Sobota J., Sternicka-Kowalska M., Szulc R., Świgo, Trendy: interpretacje i konfrontacje., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Humanistyczny. Instytut Filozofii, 2018, s. 1-230 2) 2, 1); 2), 2, 2
Literatura uzupełniająca
Uwagi