Kultura techniki

Culture of technology

2023L

Kod przedmiotu72S1-KUT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bauman Z., Kultura w płynnej nowoczesności , Warszawa, 2011 2) Jameson F, Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, Kraków, 2011 3) Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa, 2006 4) Aicher O., Świat jako projekt, Wrocław, 2016 5) Klein N., No Logo. Bez przestrzeni, bez wyboru, bez pracy,, Warszawa, 2014 6) Barney D., Społeczeństwo sieci, Warszawa, 2008 7) Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa, 2007 8) Wallman J., Rzeczozmęczenie. Jak żyć pełniej, posiadając mniej, Kraków, 2017 9) Sudic D., Język rzeczy, Kraków, 2013 10) Skalska Z., New Normal Trend Book 2019/2020, NII, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi