Logika praktyczna

Applicative logic

2021Z

Kod przedmiotu72S1-LPRAW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tokarz M., M. Tokarz, Argumentacja.Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, UG, 2006 2) Łukowski P., Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji, Wolters Kluwer Polska, 2012 3) Kwiatkowski T., Logika ogólna, UMCS, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi