Metodologia badań naukowych

Methodology of scientific research

2021L

Kod przedmiotu72S1-MBN
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bocheński J.M. , Współczesne metody myślenia, W drodze, 1988 2) Hajduk Z. , Ogólna metodologia nauk, KUL, 2007 3) Heller M., Filozofia nauki. Wprowadzenie, Petrus, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi