Myślenie i działanie projektowe

Design Thinking

2021Z

Kod przedmiotu72S1-MDP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kumar V., 101 Design Methods , Willey, 2013 2) IDEO, Design Thinking for Educators, IDEO, 2012 3) Lawson B., How Designers Think, Architectural Press, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi