Metody ilościowe badań społecznych

Quantitative research

2022Z

Kod przedmiotu72S1-MIBS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003 2) Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice: Wydawnictwo "Śląsk", 1998 3) Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Zysk i S-ka, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi