Metody i narzędzia w analizie trendów

Methods and tools in an analysis of trends

2022Z

Kod przedmiotu72S1-MNAT
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mościchowska I., Rogoś-Turek B., Badania user experience jako podstawa projektowania, PWN, 2015, s. 493 2) Patton J., Mapowanie historyjek uzytkownika, Helion, 2016, s. 254 3) Kononiuk A., Nazarko J., Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości, Wolters Kluwer business, 2014, s. 219 4) Dragt E., How to Research Trends, BISPUBLISHERS, 2017, s. 199 5) Scannell M., Mulvihill M., Zbiór gier doskonalących burzę mózgów, Wolters Kluwer business, 2014, s. 218 6) Kumar V., 101 Designs Methods, John Wiley and Sons, 2013, s. 321
Literatura uzupełniająca
Uwagi