Metody i narzędzia komunikacji marketingowej

Methods and tools of marketing communication

2023Z

Kod przedmiotu72S1-MiNKM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. W. Wiktor, Komunikacja marketingowa, PWN, 2013 2) J. Blythe, Komuniakcja marektingowa, PWE, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi