Praktyczna analiza trendów

Practical Analysis of Trends

2022L

Kod przedmiotu72S1-PAT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Vejlgaard H, Anatomia trendu, Wolters Kuwers, 2008 2) Kononiuk A., Nazarko J, Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości, Wolters Kluwers Business, 2014 3) Kumar V., 101 Design Methods, Wiley, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi