Przedmiot fakultatywny w języku angielskim

Optional subject in English

2023L

Kod przedmiotu72S1-PFJA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Barker C., Making Sense of Cultural Studies , t. -, SAGE, 2002, s. 66-153
Literatura uzupełniająca
Uwagi