Podstawy prognozowania zjawisk rynkowych

Fundamentals of forecasting market events

2021L

Kod przedmiotu72S1-PPZR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Maciąg A., Pietroń R., Kukla S., Prognozowanie i symulacja w przedsębiorstwie, PWE Warszawa, 2013 2) Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomizne. Teoria. Przykłady. Zadania, PWE, 2003 3) Gajda J., Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, C.H. BECK, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi