Projektowanie usług

Service Design

2022L

Kod przedmiotu72S1-PROJU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Borcuch A., Ekonomia designu, CeDeWu, 2014 2) Aicher O., Świat jako projekt, Uniwersytet Wrocławski, 2016 3) Frei F., Morris A., Nadzwyczajna usługa, MT Biznes, 2014 4) Mościchowska I., Rogoś-Turek B., Badania jako podstawa prjektowania user experience, PWN, 2015 5) Miller P., Wedell-Wedellsborg, Architekci innowwacyjności, Studio Emka, 2013 6) Piłat-Borcuch M., Socjologia designu, CeDeWu, 2014 7) Patton J., Mapowanie historyjek użytkownika, Helion, 2016 8) Kalbach J., Mapowanie wrażeń, Helion, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi