Prototypowanie

Prototyping

2023L

Kod przedmiotu72S1-PROT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W. , , "Innowacyjność przedsiębiorstw", , wyd. Wyd. UMK, Toruń., 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi