Socjologia i antropologia kultury współczesnej

Sociology and anthropology of contemporary culture

2021L

Kod przedmiotu72S1-SAKW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kłoskowska A., Socjologia kultury , PWN, 2007 2) Nowicka E, Świat człowieka, świat kultury, PWN, 2007 3) Griswold W., Socjologia kultury. Kultura i społeczeństwo w zmieniającym się świecie, PWN, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi