Seminarium licencjackie/projektowe i praca dyplomowa

BA seminar and BA thesis

2023Z

Kod przedmiotu72S1-SEMLICP2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Apanowicz J., Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005; Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Warszawa 2004; Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tekstu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1998; Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000; Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005; Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005; Zarządzenia rektora UWM w Olsztynie oraz dziekana Wydziału Humanistycznego w zakresie procedur dyplomowania., Warszawa, 2005 2) Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Warszawa, 2004 3) Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tekstu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków, 1998 4) Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: Wskazówki dla studentów, Warszawa, 2005 5) Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań, 2005 6) Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa, 2005 7) ., Obowiązująca procedura dyplomowania w UWM w Olsztynie (JSA, APD, recenzje, egzamin dyplomowy)., ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi