Socjologia nowych mediów

Sociology of New Media

2023Z

Kod przedmiotu72S1-SNM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kozinets, R.V., Netnografia. Badania etnograficzne online , Wyd. Nauk. PWN, 2012 2) Castells, M., Społeczeństwo sieci, Wyd. Nauk. PWN, 2008 3) Hansen, D., Schneiderman, B., Smith, M.A., Analyzing Social Media Networks with NodeXL: Insights from Connected World, Burlington, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi