Socjologia

Sociology

2021Z

Kod przedmiotu72S1-SOCJ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, 2008 2) Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, 2012 3) J.H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi