Socjologia konsumpcji

Sociology of consumption

2021L

Kod przedmiotu72S1-SOCKON
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zalega T., Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa, 2012 2) Bylok F., Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie: studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice , 2013 3) Domański H., Z. Karpiński, D. Przybysz, J. Straczuk, Wzory jedzenia a struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa , 2015, s. 58-95 4) Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, , Wydawnictwo Sic!, Warszawa , 2006 5) Szlendak T., Pietrowicz K. (red.), Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji,, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław , 2007, s. 7-25 6) Kucharska B., Trendy w zachowaniach konsumentów jako uwarunkowanie innowacji w handlu detalicznym, „Studia Ekonomiczne”, nr 187, 2014, s. 220-228 7) -, Raport Federacji Polskich Banków Żywności. Zapobieganie marnowaniu żywności z korzyścią dla społeczeństwa, -, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi