Społeczeństwo informacyjne

Information society

2022L

Kod przedmiotu72S1-SPINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Red. Barbara Sosińska-Kalata, Ewa Chuchro i Wiesław Daszewski., Informacja w sieci. Problemy, metody, technologie., SBP, 2006 2) Woźniak-Kasperek, Jadwiga, Wiedza i język informacyjny., SBP, 2011 3) Virilio, Paul, Bomba informacyjna, Sic, 2006 4) Muszyński, Jerzy, Społeczeństwo informacyjne, Adam Marszałek, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi