Sztuka wystąpień publicznych

Art of public presentations

2023L

Kod przedmiotu72S1-SZWP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jamrożak B., Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, Poznań, -, 1996 2) Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1998 3) Lichański J. Z., Uwieść słowem, czyli retoryka stosowana, Warszawa, -, 2001 4) Pease A., Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Kielce, -, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi