Technologie informacyjne w humanistyce i naukach społecznych

2021L

Kod przedmiotu72S1-TIH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi