Teoria innowacji społecznych

Theories of social innovations

2023L

Kod przedmiotu72S1-TIS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna : Polacy wobec nowoczesności - raport z badań, Wyd. PWN, 2007 2) Grotowska S., Doświadczenia zmian społecznych, Nomos, 2010 3) Sztompka P, Socjologia zmian społecznych, Wyd. Znak, 2007 4) Eisenstadt S., Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji, Oficyna Naukowa, 2007 5) Matusiak K. B., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, wyd. PARP, 2011 6) Afeltowicz, Ł.Pietrowicz, K., Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa. Warszawa, Wyd. PWN, 2013 7) Zdun, M., Innowacje. Perspektywa społeczno-kulturowa, Wyd. KUL, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi