Translatorium interdyscyplinarne

Interdisciplinary translatorium

2023Z

Kod przedmiotu72S1-TRINT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szczęsny A., Kozłowska Z., Tłumaczenie pisemne na język polski. Kompendium, PWN, 2018 2) Cambridge University Press, https://dictionary.cambridge.org/, Cambridge University Press, Online 3) Sheth J., Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die?, NCBI, 2020 4) Marr B., 10 Essential Leadership Qualities For The Age Of Artificial Intelligence, Forbes, 2020 5) Criado-Perez C., The deadly truth about a world built for men – from stab vests to car crashes, The Guardian, 2019 6) Angus A., Top 10 global consumer trends 2020, Research World, 2020 7) Price C., Trapped – the secret ways social media is built to be addictive (and what you can do to fight back), Science Focus, 2018 8) Drummond-Butt S., 4 influencer marketing trends to know in 2020, Impact Plus, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi