Trendy w sztuce współczesnej

Trends in Contemporary Art

2022L

Kod przedmiotu72S1-TSW
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krakowski P., O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa, 1981 2) Pevsner N., Pionierzy współczesności. Od Williama Morrisa do Waltera Gropiusa, Warszawa, 1978 3) Baumgarth Ch., Futuryzm, Warszawa , 1978 4) Bieszczad L. (red.), Wiek Awangardy, Kraków , 2006 5) Potocka M.A., Estetyka kontra sztuka. Kompromitacja założeń estetycznych w konfrontacji ze sztuką nowoczesną, Aletheia, 2007 6) Żadowa Ł.A., Poszukiwania i eksperymenty. Z dziejów sztuki rosyjskiej i radzieckiej lat 1910-1930, Warszawa, 1982
Literatura uzupełniająca
Uwagi