Wprowadzenie do analizy trendów

Introduction to trend analysis

2021Z

Kod przedmiotu72S1-WDAT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Kononiuk, J. Nazarko, Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości, Warszawa, 2014 2) J. Harkin, Trendologia. Niezbędny przewodnik po przełomowych ideach, Kraków, 2010 3) D. Barney, Społeczeństwo sieci, Warszawa, 2008 4) M. Gladwell, Punkt przełomowy. O małych przyczynach wielkich zmian, Kraków, 2009 5) M. Gladwell, Błysk. Potęga przeczucia, Kraków, 2009 6) M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa, 2007 7) H. Vejlgaard , Anatomia trendu, Warszawa, 2012 8) M.W. Covel, Trend jest twoim przyjacielem. Trudna droga do łatwych zysków, Warszawa, 2013 9) V. Smil, Global Catastrophes and Trends, Cambridge London, 2012 10) S. Singh, New Mega Trends. Implications for our Future Lives, Palgrave Macmillan, 2012 11) M. Raymond, The Trend Forecaster's Handbook, Laurence King Publishing, 2014 12) J. Gajewski W. Paprocki, J. Pieregud (red.), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, Gdańsk, 2015 13) Raport Roland Berger Strategy Consultants Trend Compendium 2030, https://www.rolandberger.com/gallery/trend-compendium/tc2030/content/assets/trendcompendium2030.pdf, ., . 14) J. Tkaczyk, Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, t. maj-czerw, "Handel wewnętrzny, Konsumpcja i konsument – nowe trendy", 2012, s. 126-134 15) J. Boon, E. Rusman, M. van der Klink, C. Tattersall, Developing a critical view on e-learning trend reports: trend watching or trend setting?, "International Journal of Training and Development", 2005, s. 205-211 16) H. Mason, D. Mattin, M. Luthy, D. Dumitrescu, A. Osterwalder, Trend-Driven Innovation: Beat Accelerating Customer Expectations, Wiley, 2015 17) A. Martelli, Models of Scenario Building and Planning. Facing of Uncertainty and Complexity, Palgrave Macmillan, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi