Wymiana dóbr i idei w internecie (warsztat )

Goods and ideas exchange on the Internet (workshop)

2023Z

Kod przedmiotu72S1-WDII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Afuah A., Tucci C. L., Biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Wydawnicza, 2003 2) Maciąg R., Pragmatyka Internetu: Web 2.0 jako środowisko, Wyd. UJ Kraków, 2013 3) Szulc R., Kobylański A., E-biznes, UWM w Olsztynie, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi