Warsztat kreatywnego myślenia

Cerative thinking workshop

2021L

Kod przedmiotu72S1-WKM
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cox D., Kreatywne myślenie dla bystrzaków, Septem, 2015 2) Buzan T., Rusz głową, Aha, 2008 3) De Bono E., Naucz się myśleć kreatywnie, PRIMA, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi