Zarządzanie marką

Brand management

2022L

Kod przedmiotu72S1-ZARZMAR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jacek Kall , Ryszard Kłeczek , Adam Sagan, Zarządzanie marką , Oficyna Ekonomiczna, 2013 2) Jacek Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi