Zachowania ekonomiczne podmiotów rynku

Economic behaviour

2021L

Kod przedmiotu72S1-ZEPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G. Antonides, W. Fred von Raaji,, "Zachowania Konsumenckie. Podręcznik akademicki", , wyd. PWN., 2003 2) L. Rudnicki,, "Zachowanie konsuemnta na rynku", ., wyd. PWE, 2012 3) G. Sobczyk, Zachowania podmiotów na rynku w warunkach konkurencji. Aspekty marketingowe, UMCS w Lublinie, 2006 4) B. Goranczewski, Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin, 2015 5) M.Grzybowska-Brzezińska, Preferencje konsumentów wobec atrybutów produktów żywnościowych, t. 3, Handel Wewnętmy, 2018, s. 184-196 6) ybowska-Brzezińska Mariola, Kuberska Dominika, Wojarska Magdalena., Rynek nieruchomości w Polsce w kontekście współczesnych realiów gospodarczych, t. 1, UWM, 2017, s. 1-129
Literatura uzupełniająca
Uwagi