Zarządzanie projektem inwestycyjnym

Management of investment projects

2023Z

Kod przedmiotu72S1-ZPI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pawlak M., Zarządzanie projektami , Wyd. Naukowe PWN, 2014 2) Lock D. , Podstawy zarządzania projektami , PWE, 2003 3) Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, Wyd. Naukowe PWN, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi