Zmiany społeczne i demograficzne

2021L

Kod przedmiotu72S1-ZSD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, 2012 2) M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Scholar, 2009 3) A. Leder, Prześniona rewolucja, Krytyka Polityczna, 2014 4) M. Napiórkowski, Turbopatriotyzm, Czarne, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi