Analiza trendów

Analysis of trends

2021Z

Kod przedmiotu72S2-ANT
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Vejlgaard H., Anatomia trendu. Co łączy jeansy z łyżworolkami i iPodem, Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012 2) Kjaer A.L., The Trend Management Toolkit. A Practical Guide to the Future, Palgrave Macmillan, 2014 3) Manson H., Mattin D., Luthy M. i inni, Trend Driven Innovation, Wiley, 2015 4) Kucner A., Pacewicz G., Rutkowska A. i inni, Trendy. Interpretacje i konfrontacje, Instytut Filozofii UWM, 2018 5) Taleb N. N., Czarny łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, Kurhaus Publishing, 2017 6) Czasopismo, "Journal of Future Studies", http://jfsdigital.org/, 1996-2018 7) van Hooijdonk R., Trends! Onward to 2030, https://www.richardvanhooijdonk.com/en/, 2018 8) strona, Consumer Trend Canvas, www.trendwatching.com/trends/consumertrendcanvas, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi